אבטחה באירועים רבי משתתפים

לאורך כל ימות השנה מתקיימים בישראל וברחבי העולם אירועים שונים בהם משתתפים רבים. אופי האירועים כמובן משתנה למול מאפיינים רבים שיש לתת עליהם את הדעת.

רוב האירועים בהם משתתפים רבים מתחלקים לאירועים ציבוריים ואירועים פרטיים.

שימוש בכוחות אבטחה ושיטור הינו צורך קיים בכל אירוע רב משתתפים. בכל מדינה ומדינה קיימים סטנדרטים ונהלים ברורים מי הם המאבטחים היכולים לאבטח אירוע רב משתתפים וזאת למול המורכבות של האירוע והסטנדרטים הנדרשים מכל מאבטח זאת על מנת להבטיח שהאירוע יעבור בצורה בטוחה כשבסיומו כל המשתתפים ישובו לביתם בשלום.

שלב ראשון באבטחה באירועים: אפיון האירוע

כפי שצוין קודם כל אירוע רב משתתפים שונה מקודמו ולכן ההכנה והערכות אליו תהה שונה. על כן טרם קיום האירוע יש כמובן לאפיין את האירוע כרב משתתפים, לנסות להעריך את כמות הקהל שיגיע, מעקב אחר קצב מכירת הכרטיסים (אם קיים), לאפיין את סוג הקהל והאם קיימים בו פרטים שעלולים להיות בעיתיים ועוד.

אפיון האירוע נעשה עם קשת רחבה של אנשי מקצוע הנוגעים לאבטחתו בין אם מדובר על כוח השיטור במקום, כוחות צבא וביטחון, כוחות הצלה ורפואה ועוד. בעת אפיון האירוע נוכל כמובן להתייחס בצורה מדוקדקת יותר לאופן פעילות שאר הכוחות במקום אשר גם הם מעניקים בצורה כזו או אחרת אבטחה למבלים.

אפיון מקדים של האירוע מצמיח דגשים ונקודות תורפה עליהם נוכל לתת את הדעת ובכך למנוע אותם מבעוד מועד. לאחר אפיונו ושימת הדגשים החשובים על השולחן נוכל בעצם להתפנות להתארגנויות נוספות הנוגעות לאבטחת האירוע.

סריקה פיזית מקדימה במקום האירוע

באופן טבעי אירוע רב משתתפים ייעשה במקום או חלל רחב ידיים. דבר הדורש באופן טבעי מערך אבטחה רחב ומורכב. על צוות האבטחה הראשי להכיר ברמה הפיזית את המקום בו ייערך האירוע ולהגיע אליו ימים או אבטחת אירועיםשבועות לפני קיומו. סיור במקום האירוע יעניק למארגני מערך האבטחה תמונה רחבה וכוללת לגבי הצורך במספר המאבטחים, פריסתם במקום, הצורך ברכבים, נקודות תצפית, כמות המאבטחים שיעבדו עם קהל, שימוש בכלבים ובציוד נלווה ועוד. מעבר לכך אותה סריקה פיזית תעניק למארגן מערך האבטחה את היכולת לצפות מראש מה הם נקודות התורפה שיש במקום. הן מבחינת גורמי פח"ע שירצו להתגנב למקום, אורחים לא קרואים ואף התמודדות עם מפגעי מזג אוויר (למשל אירוע שנעשה בצמוד לחוף הים ובו יש צורך בהתמודדות עם רוחות חזקות).

איסוף כל מידע רלוונטי אחר

לא פעם בעת התארגנות הגופים האחראיים על אבטחת אירוע גדול ישנו מידע הנוגע לאירוע שעל פניו אינו נראה חשוב ושאליו יש להתייחס. יש והתייחסות לאותו מידע קיים יש ויכולה להעניק פתרון בעת מצב חירום. בהרבה מקרים, למשל, קיימת רשימת אורחים לאירוע. רשימה שכזו יש ויכולה להעניק לנו מידע מקדים על אופי הקהל, תנועת הקהל אל האירוע והיציאה ממנו, מוקדי חיכוך ועוד.